evros

11 Kasım 2021 Perşembe


 Ve Makedonya

Kiliseler, Camiler ve Azizler Şehri
Ohrid


Uyumadım mı koylarında
Çıkıp inmedim mi tepelerini

İstanbul gibi

Ulu Ohrid Gölü
İçmedim mi senin
Şifa dolu pınarlarınıŞimşekler çaktı
Yağmurlar yağdı

Daha da çok sevdim seni
2 Mayıs 2021 Pazar

 


Tadımlık Yaşam Obur İnsanoğluna

Özgür bir Kuş Gibi Mülksüz Uçarım

Yığın Yığın Betonların Üstünden

Onlar Büyük Depremi Bekleye Dursun

Geçmişin ve Geleceğin Mahkumları

Anmadan Uçup Geçerim Onları


An = Tarlabaşı Evros Atölye Gün Batımı


|


Tasting Life for Voracious Humans

Like a Free Bird I Fly Without Property

Over Pile-Up Concrete

Let them wait for the big earthquake

Prisoners of the Past and the Future

I will fly and pass without commemorating them


Moment = Tarlabaşı Evros Atelier Sunset

1 Ocak 2021 Cuma

 

| English below |


Ve bitti

ya da biz bitti sandık, veya her bitişler birer illüzyon.


İkibin yirmibirin ikinci günündüde ikilerden bol tiksinmemize yol açan ikibinyirmiyi çoktan selamladık güneş zamanıyla.


Bu sene bize sevgili bir virüs musallat oldu, bol bol reklamı da yapıldı; belki dünyanın durması lazımdı bir oyuncağa ihtiyaç vardı..


Belki de ücretsiz diye her şekline atladığımız elektronik altyapılar iktidarı ele aldı.. okullar kapandı, camiler kiliseler, gururla kutlanılan bayramlar hepsi bir anda yok oldu.. 


İnsanların binlerce yıllık selamlama gelenekleri birkaç ay içinde değişti.. korku arttı ve arttırıldı..


Her neyse aslında bir şekilde iyi oldu, insanlık durmayı ve içe dönmeyi özlemişti, ikiliklerden arınıp tek olmayı özlemişti, durup düşünmeyi özlemişti.. 


Satürn ve jupiter buluştu, 2020 son gününde 25 derece sıcaklık görüldü istanbulda, artık güneş affetmiyordu , zaten dünyayı affetmeyecek..


2020 bize ikiliklerin (0 ve 1) küresel iktidara gelişini getirdi, tahmin ettiğim 3.dünya savaşı henüz çıkmadı, umarım çıkmaz da, insan tekliğe yönelirken elektronik altyapılar ikilikleri ve bizi düzenler zemine ulaşmaya başladı..


Evet yeni bir sistem kuruluşu bu, birçok iş için artık ve gelecekte insana gerek yok, keyfimiz çok uzun sürmez, epey kalabalığız..


Bitişler üzerine düşünmek ve onları kabul etmek için güzel bir deneyimdi, ölümü ve bitişleri hayatımızdan ve aklımızdan atmak mutlu olmanın yolu değil; ölüm ve bitişler hayatın ve varlığın en değerli ikinci yarısı, bir kavuşma ve düğün zamanı, bereket zamanı..


Yaşamın değerini veren şey ölüm.


2021 herkes için güzel ve dengeli olsun.


|||||


And it finished


Or we thought it was over, or every end was an illusion.


We have already greeted the two thousand and twenty, who, on the second day of two thousand twenty-one, made us disgusted with the two, with solar time.


This year, a beloved virus has haunted us, it was advertised profusely; Maybe the world should have stopped. A toy was needed.


Electronic infrastructures, which we omitted perhaps for free, took over the power. Schools closed, mosques churches, celebrations celebrated with pride all disappeared in an instant ..


Thousands of years of greeting traditions of people changed in a few months .. fear increased and increased ..


Whatever it was actually good somehow, humanity longed to stop and to turn inward, longed to be free from dualities, longed to stop and think ..


Saturn and Jupiter met, 25 degrees temperature was seen on the last day of 2020 in Istanbul, the sun was not forgiving anymore, it will not forgive the world anyway ..


2020 brought us the arrival of dualities (0 and 1) to global power, the 3rd world war I predicted has not yet come out, hopefully in a dead end, as we turn to uniqueness, electronic infrastructures dualities and order us began to reach the ground.


yes, this is a new system establishment, there is no need for people for many jobs anymore and in the future.


It was a beautiful experience to reflect on and accept the endings, to throw death and endings from our lives and minds is not the way to be happy; death and endings are the second most valuable half of life and being, a time of reunion and wedding, a time of abundance ..


Death is what values ​​life.


May 2021 be beautiful and balanced for everyone.

6 Mayıs 2020 Çarşamba

I had plastic dreams
now i take rexapin

shows me a black screen

you know my little darkness
I always seek your wellness


Time In The Rain - 8
40*40*4cm
P.Marker on Fabric

https://www.saatchiart.com/art/Painting-Time-in-the-rain-butterfly-collection-7/1234346/7932412/view

16 Mart 2020 Pazartesi

Corona: Usual or an exaggerated fact? Corona: Normal mi abartılı mı bir hadise ?

-English Below-

Aralık 2020'nin sonundan itibaren dünya bir Coronavirüs gerçeğiyle uğraşıyor. Hepimiz grip benzeri virüslerin her yıl alternatifleri olduğunu biliyoruz, ancak bu kez medyadaki tansiyonu çok yüksekti ve birkaç hafta boyunca hala haberlerin hemen hepsini işgal ediyor, bu da insanları ev izolasyonuna ve sosyal yaşamların izolasyonuna götürüyor ve asıl soru bu son mu? ..
Küresel para sistemi 10 yıldan fazla bir süredir kriz yaşıyor,  petrodolar sistemi düzgün çalışmıyor, ABD ve Çin ticaret savaşları fiziksel bir çatışmaya dönüşüyor, orta doğu gergin, sosyal sistemlerin gelir dengesi harap durumda, robotlar ve yapay zeka işlerin çoğunu insandan almaya geliyor, ekolojik kriz de dünyayı takip ediyor ve yükseliyor.
Özetle, insanlık 3.Dünya Savaşı senaryosuna geçme görüntüsü taşıyor. Doğu ve Batı ya da Güney ve Kuzey arasında, Zengin ve Yoksullar arasında, yeni paylaşım haritalarından başka kim olursa olsun yeni düzenlemelerle tasarlandığı görülmektedir.
Çok çeşitli toplumlar, çok sayıda göçmen ve turistik eylem anlamına gelen son derece küreselleşmiş bir dünyada, toplumu bir savaş durumu için birleştirmek çok daha zordur, aynı şekilde kendi vatandaşlarınızı yurtdışı destinasyonlarından çekmeniz gerekir.
Benim teorim, birisi veya birilerinin (dünya yöneticileri) Corona sayesinde toplumu evlerinde tutsak ve pasif halde yeniden ulusallaştırmak, bireysel ve sosyal hakları azaltmak, özetle 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için daha kolay bir platforma sahip olmak için kullanıyor olabilir.

Corona hedeflere ulaşmak için yeterli değilse, yeni bir virüs ya da başka bir şey kullanılacaksa, bu süre en az 1 yıldan fazla sürebilir.

Evet belki Corona'dan ölmeyeceksin, ama muhtemelen 3.Dünya savaşında öleceksin!

Bunu derinlemesine düşünmek gerekli ... şimdilik ve gelecek için ...

Umarım her şey benim sandığım gibi olmaz ...

BARIŞ İÇİN AYIK KALMALIYIZ!

Teşekkür ederim, lütfen paylaşın ve yorum yapın ...

--------

Starting from December late 2020 world is dealing with a Coronavirus fact. We all know flue-like viruses have alternations every year but this one was always prior on media and still on top news for several weeks which leads people to home isolation and isolation of social facts and the main question is if its the only end ?...

The global monetary system is having a crisis for more than 10 years, the petrol dollar system is on edge not to work correctly, the USA and China trade wars tend to transform into a physical conflict, middle-east is tense, the balance of the social system is ruined at its most, robots and AI is coming to take most of the jobs from human, the ecological crisis is also following and rising worldwide.

To sum, the world has a portrait of moving to a World War 3 scenario. Between East and West, or South and North, Rich and Poor, whatever whoever but new sharing maps are seen to be designed with new regulations.

In a highly globalized world which means highly diverse societies, with lots of migrants and touristic action, it is way much harder to combine the population for a war situation, likewise, you need to pull-collect your own citizens from abroad destinations.

My theory is someone or someones (the world rulers) are possibly using Corona fact to renationalize nations, captive and passive in their homes, to reduce individual and social rights, to have an easier platform to start the so-called World War 3.

This period may take more than 1 year at a minimum if Corona is not enough to achieve goals, a new virus or else will be used for sure.

Yes you will maybe not die from Corona, but sure you will probably be dead in WW3 !!!

It's good to think about this deeply... for now and for the future...

I hope it all goes not the way I assumed...

FOR PEACE WE ALL NEED TO BE AWAKE!

Thank you, please share and comment...


6 Aralık 2019 Cuma

IN BETWEEN

time has a very short story
for all beings


7 Ekim 2019 Pazartesi

saw your eyesbehind the flowers

of the most color you love

the color of the sun

the color of the jesus


saw your eyes

solid, unhappy, serious

silent and dark


loved you again

like i did in first night

like i did in first sight


the kid inside

can not role

fully bright


no way to ride

nothing to hide

saw your eyes

7 Temmuz 2019 Pazar

Kabak Bay Fethiye Türkiye

Jews Harp - Harmonica Solos

8 Aralık 2018 Cumartesi

five corners of stingrays |
πέντε γωνίες των σαλαιων |
vatozların beş köşesi |


| βάθη |
( works done while I was staying in Mr. Marc Dubin's marvellous house, when I was a guest of Mr. Sevan Nişanyan , Samos , Vathi , Greece 24-27 November 2018 | credits + thanks )


9 Ağustos 2018 Perşembe

the love of poison

ow moon in blood
the blood of starts, ends

a black widow
bited me

bited my hearth
to death

the love
has an easy way
to return 
hate

but gods
the moon gods
helped me

to awake